Dyplomacja – Piotr Wołejko.

Jak dla mnie mistrzostwo dziennikarstwa blogowego, czy dziennikarstwa w ogóle. Przede wszystkim niesamowita merytoryczność. Widać, że czytamy teksty kogoś, kto się na danym temacie zna i nim pasjonuje.

I powalająca obiektywność. Co prawda na blogach niby można, a nawet trzeba wyrażać swoje zdanie, ale p. Piotra mogliby się uczyć dziennikarze telewizyjni lub prasowi.